Element Sweden House +

Ściany wykonane z drewna C-24 KVH litegi i klejonego o wymiarachi 60/220 mm i 45/220 mm, wypełnione wełną mineralną 200 mm, na zewnątrz na zewnątrz wełna 150 mm, strop wypełniony wełną grubości 200 mm. Dom spełnia wymogi domu energooszczędnego. Drewno do budowy domów jest certyfikowane jakościowo w szweckich tartakach i tylko takie, spełniające normy jakościowe, wytrzymałościowe pakowane i wysyłane jest do naszego zakładu. Ściany zewnętrzne obustronnie obite są płytą OSB3 12 mm, posiadają membramę wiatroizolacyjną i paroizolacyjną. Do izolacji ścian używamy tylko twardej wełny , takiej, która po latach nie zsunie się, powodując mostki termiczne między słupkami i straty ciepła. Ściany i stropy tak zbudowane gwarantują minimalne koszty utrzymania. Około 37 kWh/m2 rocznie ( 1kWh około 0,50zł).